Kreativní pobyty
Všichni máme talent...!

Kreativní pobyty - možnosti pro skupiny: můžete si s námi dle této nabídky dohodnout svou variantu  -  termíny,  konkrétní možnosti a ceny - dle Vašeho zájmu a zaměření.

1/ Dekorativní - ideální pro rodiny s dětmi - výroba dekorací, tiskátek, ubrousková metoda, malované podnosy, malovaný nábytek, batika, malování na hedvábí...

2/ Chci umět kreslit a malovat - pro dospěláky - základy kresby, linie, figura, portrét, krajina. Malba, hry s barvami, malování pravou mozkovou hemisférou, kopie obrazu, vlastní obraz

3/ Dny řemeslníků - vedené nositeli značky Tradiční výrobek Bílých Karpat - předvádění pletení košíků, pomlázek, zdobení kraslic, výrobky ze šustí a z ovčí vlny

5/ Tvořivé minidílny - sami se naučíte dělat drhané šperky, vyrobit figurky z ovčí vlny, uplést pomlázku, nazdobit kraslice, vyrobit panenku ze šustí, malovat slovácké ornamenty, vyšívat krojové ornamenty